၅ဆင့္ဗီ႐ုိျပန္ေရာက္ပါပီ

၅ဆင့္ ဗီရို ျပန္ေရာက္ပါၿပီ

Price =40000

ေသာ့မပါပါ။(ပါကင္ပိတ္ဖစ္လို႔ ပံုစံေပးမေရြးပါဖူးရွင့္)

အံဆြဲ ဗီဒို ၅ဆင့္ အဆင္ေျပေနတာပဲေနာ္

ေကာ္သားကြာလတီေကာင္းၿပီး ေဘဘီပစၥည္းေလးေတြဆို ၁ကန္႔စီ၁ခုစီ ထား႐ုံပဲ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ အေကာင္ဗေလာင္ ဝင္မွာမပူရဘူးေနာ္ ။

အျပင္ထက္ေစ်းလဲသက္သာၿပီး ေကာ္သားကြာလတီအေကာင္းစား ျဖစ္ပါတယ္..
 10 months ago
No Comments
ကျား ဖက်ရှင်

Anonymous t shirt

ကျပ် 6,000

Hoddies

ကျပ် 14,500

Boys Shirts

ကျပ် 12,000