အမွေးပွသားရေအိတ် ၁၂လက်မဆိုဒ်အကြီး

အမွေးပွချည်နှင့်သားရေစပ်၍ပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်းအဆန်းလေးဖြစ်ပီး ဆိုဒ်အကြီးဖြစ်သောကြောင့် ပစည်းများများထည့်လိုသူများအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်
 1 year ago
No Comments