ေဖေမတုိ႔ ေနာ္ babyတုိ႔ကုိဆုိင္ကယ္ေခၚရင္ save ျဖစ္တာေပါ့

ဆိုင္ကယ္ေနာက္ထိန္း

ေစ်းႏွုန္း - ၁၅၀၀၀က်ပ္

သားသားမီးမီးတို့ ဆိုင္ကယ္နဲ႔သြားတဲ့အခါ စိတ္ခ်လက္ခ်ခါးမွာပတ္ၿပီး ေခၚသြားနိုင္မယ့္ ဆိုင္ကယ္ထိန္းေလးျဖစ္ပါတယ္
 3 years ago
No Comments