ကိုင်းတံအစုံ 10မျိုးပါ 26000ကျပ် ပုံပါအတိုင်း
ကိုင်းတံ 7ပေ/သံခေါင်းစတီး2000size/ကြိုး100m
ငါးထည့်အိတ်/ချိပ်စုံ/ဖော့တံ/ဗုံးချိပ်/ဖားရုပ်/ငါးစာ
စုစုပေါင်း 10မျိုး
မြို့တွင်းDeliveryဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်၊နယ်မှမှာယူသောcustomersများကိုလည်းကားဂိတ်မှတဆင့်ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။
 3 years ago
No Comments