ဆွဲထုတ်ကိုင်းတံအသားကောင်း

ဆွဲထုတ်ကိုင်းတံအသားကောင်း2.1=13500ကျပ် 7ပေ
2.4=15500ကျပ် 8ပေ
2.7=16500ကျပ် 9ပေ
3.0=17500ကျပ်10ပေ
3.6=18500ကျပ်
မြို့တွင်းDeliveryဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်၊နယ်မှမှာယူသောcustomersများကိုလည်းကားဂိတ်မှတဆင့်ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။
 2 years ago
No Comments