Note20 ultra 511gb

samsung note 20 ultra 512gb
တန်တန်လေး၈သိန်းအတိပါပဲ
အသစ်အတိုင်း99.999
showroomအလုံး warnnty ၉လကျန်သေးတယ်
ဘူးပစည်းစုံ အပွန်းအဆင်းမရှိပါ galxy live bud ပါမယ်
နယ်ဝေးသမားများလည်းနီးစပ်ရာကားဂိတ်တင်ပေးတယ်
09264511519
 2 years ago
No Comments
မိုဘိုင်းဖုန်း

Ipad Pro 10.5 gray 4g 512GB

ကျပ် 1,120,000

Mi2 good second

ကျပ် 35,000

S6 Edge PLUS GOLD [1-SIM]

ကျပ် 320,000

Samsung , Oppo

ကျပ် 30,000

OppoA37f

ကျပ် 150,000

Mi / Oppo / Samsung / I Phone

ကျပ် 5,000,000