ျမင့္ျမင့္ခင္ ထိုးမုန္႔ႀကိဳက္သူေတြအတြက္
တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ
အစုံမွာစားလို့ရပါပီရွင့္ ျမင့္ျမင့္ခင္မွာထြက္သမၽွမုန္႔အစုံ
ရပါတယ္ရွင့္

သီးစုံထိုးမုန႔္ -3500ks

သီးစုံမလိုင္ေထာပတ္ထိုးမုန႔္ -3700ks

သီဟိုေစ့ ထိုးမုန႔္ -3500ks

ေထာပတ္ဘီစကစ္ -1800ks

ေကာက္ညႇင္းစႏြင္းမကင္း -3900ks

မာစကပ္။ -3900ks

မလိုင္ထိုးမုန႔္ -3500ks

အိတုံ -3700ks

မုန႔္ကုလားမဲ -4000ks

အုန္းေၾကာ္ထိုးမုန႔္ - 3200ks

မလိုင္ကေရကရာ - 4000ks

လမုန႔္ 10ခုပါ -3500ks

ပဲမုန႔္ 10ခုပါ -3500ks

ေထာပတ္ပဲလမုန႔္ 12ခုပါ -4500ks

သီစုံမလိုင္ဧလမုန႔္ ရွယ္ႀကီး - 4900ks

ထန္းလ်က္အိတုံ -4900ks

ခါၾကက္ဥဆႏြင္းမကင္း -4000ks

ဌက္ေပ်ာစႏြင္းမကင္း - 4300ks

ေရြၾကည္ - 3700ks

အာလူးစႏြင္းမကင္း - 4000ks

ေကာက္ညင္းေရြၾကည္ -4000ks

သီးစုံဂ်ယ္လီပူတင္း - 4300ks

စေတာ္ဂ်ယ္လီပူတင္း -4500ks

ေရႊဖ႐ုံသီးပူတင္း -4300ks

ခ်ိစ့္ထိုးမုန္႔ - 2900ks

လက္လီလက္ကားရပါပီရွင့္

09770470998
မန္းေလးၿမိဳ့အတြင္းအိမ္အေရာက္deliျဖင့္ပို့ေပးပါတယ္
နယ္မ်ားကားဂိတ့္သို့deliျဖင့္ေပးေပးပါတယ္ရွင့္
 1 year ago
No Comments