ထိုင္းႏိုင္ငံ ထုတ္ အသားျဖဴ ဂ်င္ဆင္း တိုနာ
ဂြမ္းစႏွင့္ ပြတ္လိမ္းေပးရံုျဖင့္ အမဲေတြ ဂြမ္းစမွာကပ္ပါသြားၿပီး
အသားေရ ကို ခ်က္ခ်င္းျဖဴဝင္းလာတာ သိရပါလိမ့္မယ္
Admin ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၿပီး

Price 8000

09798131477
09966402113
09966412766 သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္

#ထိုင္းအသားျဖဴToner
 6 years ago
No Comments