ကိုရီးယား ဘက္စံုသံုး ေၾကာ္အိုး-
Ks- 17500
ဟင္းေၾကာ္ ခ်က္ ၊ ကင္ ၊ ျပဳတ္
အားလံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေၾကာ္အိုး ေလးပါရွင့္!
တမ်ိဳးထဲ ဝယ္ၿပီး မိသားစု အကင္ကင္စားလဲ ရတယ္
ေဟာ့ေပါ့ ခ်က္စား ရင္လဲ ရတယ္
အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးဝင္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္-
ဟင္းေၾကာ္ခ်က္ ရာတြင္ ဟင္းေၾကာ္ဇြန္းကို ေကာ္ဇြန္း သံုးလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။
အိုးေဆး ရာတြင္ သံ ၊စတီး ဖတ္ နဲ႔ မေဆး ရပါ။႐ိုး႐ိုး အစိမ္းဖတ္ သံုးရင္ရပါတယ္။

Ph. 09250549040
Oh. 09974214219
 3 years ago
No Comments