ႀကိဳးဆြဲႀကိတ္စက္

ႀကိဳးဆြဲႀကိတ္စက္
Price. 4500
ဘာႀကိတ္မလဲႀကိတ္ခ်င္ရာႀကိတ္(ေက်ာက္ခဲႏွင့္သံေခ်ာင္းကလြဲလွ်င္ေပါ့) 😂😂အသီးအႏွံ႔ႀကိတ္မလား? အသားႀကိတ္မလား? Qualityလား so good. ဆြဲတဲ့ႀကိဳးေလးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေမးစရာရိွတယ္။ႏိုင္လြန္ႀကိဳးမဟုတ္ဘူးေနာ္❤❤❤❤စတီးႀကိဳးေလးနဲ႔
ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက
Ph. 09250549040
Ph.09974214219
ကိုအျမန္ဆံုးဆက္သြယ္လိုက္ပါေနာ္
အားေပးၾကတဲ့အတြက္လည္းအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။
ပစၥည္းေဈးတန္ၿပီးတန္ဆာခေဈးႀကီးမွာေၾကာက္တဲ့ခ်စ္Custromer
မ်ားအတြက္post delivery ျဖင့္ပို႔ေပးပါတယ္ရွင့္။ပို႔ၿပီးပါကလည္းသက္ဆိုင္ရာregister ျဖတ္ပိုင္းအားviber
မွေသာ္လည္းေကာင္းcbမွေသာ္လည္းေကာင္းပို႔ေပးပါတယ္ရွင့္။
 3 years ago
No Comments