အခုမိတ္ဆက္ေပးခ်င္တ့ဲပစၥည္းေလးကေတာ့ Vcare Daily Care Shampooပဲျဖစ္ပါတယ္။မိန္းခေလးတေယာက္မွာဆံပင္ကဒုတိယမ်က္နွာလို႔ဆိုသလိုပါပဲ။Vcare Daily Care Shampooကဆံပင္သားမေကာင္းျခင္း၊ဆံပင္ျပတ္ျခင္း၊ဆံပင္နွစ္ခြျဖစ္ျခင္း၊ဆံပင္သားေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ဆံပင္သားပ်က္စီးျခင္းစသည္တို႔ကိုအထူးျပဳျပင္ေပးျပီးဆံပင္သားကိုေတာက္ေျဟင္ေစျပီးပိုးသားေလးက့ဲသို႔ႏူးည့ံေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစပါသည္။
သဘာဝအဆီအနွစ္ေတြကထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္က်ား၊မမေရြးယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
သဘာဝပစၥည္းစစ္စစ္ျဖစ္၍အနည္းငယ္မွ်သာအသံုးျပဳေပးပါေနာ္။
 3 years ago
No Comments