ခ်ည္သား လက္႐ွည္

ခ်ည္သား လက္ရွည္
color 1 ပုံအတိုင္ (5 ထည္တစ္စီ)
ws 2700
https://www.facebook.com/futureonlineshopping/
ဒီpage ေလးမွာ ဝင္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္ Whole Sale only ပါ
ရန္ကုန္အခ်င္းခ်င္း ေငြ တစ္ဝက္လႊဲပီးပစၥည္းရမွေငြေခ်လို႔ရပါတယ္
တစ္ျခားနယ္မ်ား ေငြအျပည့္လႊဲရပါမည္
acc ထဲသို႔ ေငြ လႊဲပီး ၄ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္§§§
 3 years ago
No Comments
မ ဖက်ရှင်

Dress

ကျပ် 13,500

Magic comb

ကျပ် 6,400

High Heels

ကျပ် 22,600