ဗိုက္ခ်က္ ေဘာင္းဘီ

* ဂ်ပန္ေဘာင္းဘီ ပံုမွန္ size - 3000 က်ပ္

- ေပါင္ ၁၃၀/၁၄၀ ထိေတာ္ပါသည္
- အနက္ေရာင္မရပါ

ပစၥည္းမွာၿပီး၂ရက္တြင္းပို႔ေပးပါတယ္ရွင့္
 5 years ago
No Comments