စေတနာရှေ့ထား အမြဲအားရတယ်
Item

Samsung A20s 3/32

သိန်း 1

Vivo series

ကျပ် 20,000

Redmi 6pro , Redmi Note4

ကျပ် 40,000

Samsung s6edge 3/64

ကျပ် 40,000

Huawei y7pro 2019 , Mi 5x 4/64

ကျပ် 40,000

Honor 7x 4/64

ကျပ် 550,000

Samsung , Oppo

ကျပ် 30,000

Huawei Tablet. Samsung

ကျပ် 40,000

Samsung , Redmi

ကျပ် 50,000

AEK Woofer 😊

ကျပ် 60,000

Samsung S7 edge 4/32

ကျပ် 30,000