ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်ကပါရှင့်

ကြိုက်ရာကိုမှာယူနိုင်ပါတယ်❣️❣️

ရန်ကုန်မြို့တွင်းပို့ခ ၂၀၀၀ကျပ်
လှိုင်သာယာမြို့တွင်း ပို့ခ ၁၀၀၀ ကျပ်ပါရှင့်