အိမ်ရောက်ငွေချေ(oline shop)
အိမ်ရောက်ငွေချေ(oline shop)
လျှပ်စစ် /အိမ်သုံး ပစ္စည်းတွေ ကို လက်လီ/လက်ကားစနနစ်ရောင်ချပေးသည်
Item

Apple whach နာရီ

ကျပ် 6,000

Vivo20000 MAh powerbank

ကျပ် 23,000

CE-5 vape

ကျပ် 13,000

နာရီ အသန့်

ကျပ် 13,000

Tuki royal eadition pod

ကျပ် 28,000