AKT Mobile Phone And Aceessories Shop
AKT Mobile Phone And Aceessories Shop
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သုမင်္ဂလာလမ်းမကြီး ပုဂံလမ်းကားမှတ်တိုင်အဆင်း
Item

BO101

ကျပ် 17,000

Hoco GA08

ကျပ် 9,500

BE42 Bluetooth

ကျပ် 17,000

E51 Car Chager

ကျပ် 16,500

HocoES46

ကျပ် 21,000

Abdias

ကျပ် 58,000

DI04 BT Wireless Mouse

ကျပ် 7,500

W5 HeadPhone

ကျပ် 9,000

Red Mi Note3

ကျပ် 198,000

Mi.4I

ကျပ် 198,000

Mi.4A

ကျပ် 129,000