ညီမတို႔ေရာင္းတ့ဲပစၥည္းေတြအားလံုးကိုျမိဳ႕နယ္အလိုက္၃ရက္အတြင္းအိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးမွာပါ။ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းအိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ျပီးပစၥည္းေရာက္မွေငြေခ်ရမွာပါ။နယ္ဘက္ကလူေတြကေတာ့ဘဏ္ကေနေငြၾကိဳလြဲေပးရမွာျဖစ္ျပီးကားဂိတ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမွာပါေနာ္။လက္ကားယူျပီးျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ီလိုသူမ်ားလဲအထူးအစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။
Item

Vcare Body Lotion

ကျပ် 17,200

Vcare Scalp Care Shampoo

ကျပ် 11,000

Vcare Foaming Dew

ကျပ် 10,000

vcare hair serum

ကျပ် 12,000

Vcare Daily Care

ကျပ် 9,500

Ceo Coffee

ကျပ် 14,500

Soya Protein

ကျပ် 26,000

Yung Kien Pollen

ကျပ် 50,000

Lacto Berry

ကျပ် 29,300

Lu Chun Tea

ကျပ် 18,000

Go Eco & Apc

ကျပ် 18,500

Showel Gel

ကျပ် 12,300