၃၆ေခ်ာင္းမွ ၂၈၀၀၀တည္းေနာ္
Authenticမဟုတ္ပါေနာ္
Made in Thailandပါ႐ွင့္ quality ကေတာ့ ေပးရတဲ့ေစ်းနဲ႔တန္ပါတယ္႐ွင့္ ႏႈတ္ခမ္းသားပ်က္စီးမႈမ႐ွိပါဘူးေနာ္ ေက်ာင္းသြားအလုပ္သြားစိတ္ၾကဳိက္ဆိုးႏိုင္လို႔ တကဒ္ဝယ္႐ုံနဲ႔အဆင္အရမ္းေျပတယ္ေနာ္
09253658495 (viber)
09791738879 သို႔ဆက္သြယ္ orderတင္ႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္
 5 years ago
No Comments