3 ကန့္အဝတ္ဗီဒိုအျကီး instock 09965525409 ကိုဆက္သြယ္မွာယူနုိင္ပါတယ္ရွင္