မ်က္ႏွာမွာ႐ွိတဲ့ ဝက္ျခံ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္း ေပးတဲ့Glow Mask

မ်က္ႏွာမွာ႐ွိတဲ့ ဝက္ျခံ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္း
ေပးတဲ့Glow Mask

👜5500ks

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323

ျကိုက္နွစ္သက္ရာ​3မ်ိုးယူပါက​deil free (ျမို႔တြင္း)​
-ျမို႔ျပင္​1000,1500တပ္ေဆာင္းေပးရမည္။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။💝💝💝
 2 years ago
No Comments