သံစဥ္​ ကခ်င္​ဝမ္​းဆက္​

၂/၇၀ ခ်ည္​သား

ဝမ္​းဆက္​ - ၃ကိုက္​

မွာယူပီး ၃ ရက္​အတြင္​း ပို႔​ေပးပါတယ္​။

မွာယုလိုပါက
Cb or
Viber- 09958955557
 4 years ago
No Comments