ညအိပ့္ဝတ္

ညအိပ့္ဝတ္စံုေတြေနာ္/:moon/:moon/:moon
တစ္စံု=13000[Packet][Packet][Packet]
Size = M TO XXL/:ok/:jj/:jj/:jj
 4 years ago
No Comments
More from "ဝင္းစႏၵာ စတိုး ႏွင့္ Online shop"

Chanel 4 in 1 lipstick set

ကျပ် 6,500

The Queen Scrub

ကျပ် 12,000

Dagan hair Removal Cream

ကျပ် 4,800