ကိုရီးယားပိုး ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုး

သၾကၤန္တြင္းမွာ ျမန္မာဆန္ဆန္ေလးနဲ႔ လွခ်င္တ့ဲ Sisတို႔အတြက္ေနာ္
အေရအတြက္ နည္းသျဖင့္ ကိုယ္လိုခ်င္တ့ဲ အဆင္ေလး အေရာင္ေလးရေအာင္လို႔ ျမန္ျမန္ေလး ေအာ္ဒါတင္လိုက္က်ေနာ္

1စံုေစ်း= 17000ks
3စံုေစ်း=15000ks
5စံုအထက္ လကၠားေစ်းရသည္
 5 years ago
No Comments