ပုလဲသီး

ပုလဲသီး ဂါဝန္
color 2 ျဖူ မဲ (5ထည္တစ္စီ) အျဖူ မ်ားမည္
ws 3300
https://www.facebook.com/futureonlineshopping/
ဒီpage ေလးမွာ ဝင္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္ Whole Sale only ပါ
ရန္ကုန္အခ်င္းခ်င္း ေငြ တစ္ဝက္လႊဲပီးပစၥည္းရမွေငြေခ်လို႔ရပါတယ္
တစ္ျခားနယ္မ်ား ေငြအျပည့္လႊဲရပါမည္
acc ထဲသို႔ ေငြ လႊဲပီး ၄ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္§§§
 4 years ago
No Comments
More from "Saung Hninn Phyu"

Ak

ကျပ် 4,900

Ak

ကျပ် 3,800

က်ားဝတ္ T.shirt

ကျပ် 2,500

Bkk

ကျပ် 4,500