သားသားေလးမ်ားအတြက္ ယခု ေနာက္ဆံုးေပါ ္ 3 D design နဲ႕ ထုတ္လုပ္ထားတဲ႕ ေက်ာပိုးအိတ္ေလးပါ ။ အသက္ ၃ နွစ္မွ ၆ နွစ္ထိ ၇ နွစ္မွ ၁၀ နွစ္ထိ size မ်ားရွိပါတယ္ ။ သာမန္ေက်ာပိုးအိတ္လို မဟုတ္ဘဲ ရုပ္လံုးျကြ တက္ေနေလာက္ေအာင္ လွပပါတယ္ ေနာ္ ။ london မွ တိုက္ရိုက္ ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္လို ့ quality အထူးေကာင္းပါတယ္
 6 years ago
No Comments