💮 ပိုလီ ခေရ ဒီဇိုင္းအသစ္

💖 ခ်ည္ေခ်ာ အနံျပည့္ ကြင္းျပည့္ ေဆးခ်ည္ အာမခံသည္။

♦ တစ္ကြင္းေစ်း ၅၅၀၀က်ပ္

♦ ဝမ္းဆက္တစ္စံုေစ်း ၇၅၀၀က်ပ္
( အေပၚစ ယံုယံု/ယံုေပါင္း တစ္ကိုက္စ)

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္
 1 year ago
No Comments