🌹 ႏွင္းဆီပြင့္ ေရႊဘ႐ိုကိတ္

🌹 ႏွင္းဆီပြင့္ ေရႊဘ႐ိုကိတ္ ဒီဇိုင္းသစ္

💖 အျမင့္လိုင္း အေကာင္းစား ေစ်းကလည္း တန္မွတန္
အနံလြန္ ႏွစ္ကိုက္ခြဲ ဝမ္းဆက္...အပြင့္ေတြက ႂကြရြ 😍

♦ ဝမ္းဆက္တစ္စံုေစ်း - ၂၁၀၀၀က်ပ္

ကာလာ ၄ေရာင္ ႐ွိသည္။

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္
 1 year ago
No Comments