အမႈန႔္ႀကိတ္စက္

အေစ့အဆန္အကုန္ႀကိတ္လို႔ရတဲ့အမႈန႔္ျကိတ္စက္
09957078660
 11 months ago
No Comments
အစားအေသာက္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

2in1 hotpot အိုး

က်ပ္ 22,000

အကင္စက္

က်ပ္ 15,000