🎀က်ားသစ္ကြက္ခါးတိုလက္ရွည္အက်ီ​ၤ🎀

🎀က်ားသစ္ကြက္ခါးတိုလက္ရွည္အက်ီ​ၤ🎀

👜6500ks

Free size 135lb

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 4 months ago
No Comments