Google Map တြင္ေၾကာ္ျငာပါ

ယေန႔တိုးတက္ေနေသာ IT ေခတ္ႀကီးတြင္ အင္တာနက္ကြန္ယက္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္႐ံုႏွင့္
သိလိုေသာသတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို မ်က္စိတစ္မိွတ္အတြင္းရွာေဖြႏိုင္ၾကေနၿပီျဖစ္သည္။သင္၏ လုပ္ငန္း,ဆိုင္ခန္း,company လိပ္စာအား ဖုန္းနံပါတ္, ဓာတ္ပံုတို႔ႏွင့္တစ္ကြ google map တြင္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ သင့္ကိုရွာေဖြေနေသာ သင္၏ customer မ်ားကို
သင့္ဆီတည့္တည့္မတ္မတ္ေရာက္လာႏိုင္ေအာင္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား 24/7 ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ ဝန္ေဆာင္ခအေနနဲ႔ ျမန္မာေငြ 3000 က်ပ္တိတိသာေကာက္ခံ၍ စိတ္တိုင္းက်ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 1 year ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Gaming headphone

က်ပ္ 23,000

ကြန္ဗ်ဴ တာ

က်ပ္ 250,000

Siemens 3VT1712

က်ပ္ 300,000

SJ700Wi-Fi Water proof camera

က်ပ္ 50,000