🎀အခံပါစကပ္ကား👗

🎀အခံပါစကပ္ကား👗

👜​6000ks

Free size

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 4 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Coat အက်ီၤ

က်ပ္ 23,000

Disaar anti hair loss shampoo

က်ပ္ 5,500