အလင္းေရာင္ေပး ျခင္ေျပးမီးသီး

အလင္းေရာင္ေပး ျခင္ေျပးမီးသီး

👜5000ks

မိမိဝန္းက်င္မွာ ေရေျမာင္းေတြရွိေနလို႔၊ ျမက္ခင္းေတြရွိေနလို႔
ျခင္ေတြေပါမ်ားေနပါသလား႐ွင္။

ဒီအလင္းေပး ျခင္ေျပးမီးသီးေလးသာေဆာင္ထားလိုက္၊
ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ တုတ္ေကြးအဖ်ားေရာဂါ
က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေပးရာေရာက္သလို၊
လူႀကီးေတြအတြက္ေရာ၊ တစ္အိမ္သားလုံးအတြက္
အားလုံးအဆင္ေျပပါတယ္႐ွင္။ ေျမျပင္မွ 1.5 meter
အျမင့္ေလာက္ဆို ရၿပီေနာ္။ ပံုမွန္မီးလံုးတပ္သလိုပဲ
တပ္ေပးရတာပါ႐ွင္။

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 1 year ago
No Comments
အလွကုန္ ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ား

Makeup Cleaner

က်ပ္ 3,500

Aloe Vera Mask

က်ပ္ 5,000

Dermacol make up covef

က်ပ္ 4,500