အစံု

ဖုန္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား tools မ်ား ကေလးကစားစရာမ်ား စသည့္ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ ပစၥည္းအေရအတြက္ ၉၀ ခု ပါဝင္ပါသည္ အျပတ္ေရာင္းပါမည္ က်န္ရွိေသာ ပစၥည္းပံုမ်ားကို viberမွေတာင္းယူၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္ ရန္ကုန္ပစၥည္းရမွေငြရွင္းပါ
 2 years ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

hand spinner

က်ပ္ 8,000

JIANSHE110

က်ပ္ 155,000

Samsung J6 2018 (Purple)

က်ပ္ 210,000

MI 4X Ram4 64 Pink Colour

က်ပ္ 130,000

Smart watch

က်ပ္ 22,000