အစံု

ဖုန္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား tools မ်ား ကေလးကစားစရာမ်ား စသည့္ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ ပစၥည္းအေရအတြက္ ၉၀ ခု ပါဝင္ပါသည္ အျပတ္ေရာင္းပါမည္ က်န္ရွိေသာ ပစၥည္းပံုမ်ားကို viberမွေတာင္းယူၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္ ရန္ကုန္ပစၥည္းရမွေငြရွင္းပါ
 2 years ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Mi 6X(64G)5.10.2018

က်ပ္ 261,000

JBL CHARGE2+

က်ပ္ 18,000

hand spinner

က်ပ္ 8,000

Iphone X 64gb

က်ပ္ 1,150,000

Red Mi6A(16G)5.10.2018

က်ပ္ 109,000