ျကိုးမဲ႕ bluetooth ear phone

09957078660
 10 months ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Q-3 Bluetooth Speaker

က်ပ္ 15,000

Samsung Galaxy S7

က်ပ္ 220,000

HUAWEI G6 C+G

က်ပ္ 45,000

iPhone 5 64Gb

က်ပ္ 180,000