❣ေျခကန္စနၵယား❣

ေစ်းနႉန္း - ၁၉၅၀၀ က်ပ္

သားသားမီးမီးတို႔ရ႔ဲေျခေထာက္ေလးေတြ သန္မာေစရံုသာမက
အသံေလးေတြကိုပါစူးစမ္းေလ့လာႏိုင္တ့ဲပစၥည္းေလးပါ။

၂လမွ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ပါကင္ဗူးအလွေလးန႔ဲမို႔လက္ေဆာင္ေပးဖို႔လည္းအထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္ေနာ္။
 3 years ago
No Comments