Glowတယ္

Before & After. 💛

Glow တရ္ 💛
မ်က္ႏွာေလးျဖဴပီပန္းေရာင္သန္းတရ္ 💛
အႀကိဳက္ဆုံးအခ်က္က သူ႔တစ္ခုထဲလီမ္းထား႐ုံနဲ႔ ၿပီးျပည့္စုံပီ
ေပါင္ဒါလုံးဝ ပုတ္စရာမလိုတာပဲ 💛

အခ်ိန္ကုန္လည္းသက္သာတရ္ 👌🏻 ေငြကုန္လည္းသက္သာတရ္ 👌🏻
 1 year ago
No Comments
More from "K&J Onlineshop"

Cream Makeup

ကျပ် 0

Treechada

ကျပ် 0

5in1

ကျပ် 0

Fairy

ကျပ် 0