စစ္တို႔ေရ အေရာင္10ေရာင္ free size (lb145)အရမ္းလွတဲ့ခ်ည္ထိုးေလးေတြပါ
တထည္5000 5ထည္ယူပို႔ခfreeပါရွင့္(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသာ)
 5 years ago
No Comments