သစ်ကုလားအုပ်အမွှေးပွဖိနပ်

လက်ကား....6800
လက်လီ-8800
ပစ္စည်း ရောက်ငွေချေပါ
Size..36/37/38/39/40

Sizeရွေးပေးသည်အရောင်ရွေးမပေးပါ
5ရံတစ်တွဲယူရင်ရောင်စုံဆိုဒ်စုံမျှပေးပါသည်

✅ဖိနပ်များမှာလျှင်အရောင်မရွေးရပါ
✅မှာချင်သောပုံကိုပို့ပီး
✅ပုံပေါ်တွင်sizeရေးပေးပါရှင့်
✅အများဈေးသီးသန့်ရှိပါသည်
 7 months ago
No Comments