💓 ကခ်င္မိတ္အဆင္

💓 ကခ်င္မိတ္အဆင္

လက္တန္းခ်ိတ္ေလးမို႔ အထည္ေရနည္းပါတယ္႐ွင့္..

💖 ပိုလီယံု အထူ အနံျပည့္ ကြင္းျပည့္ ေဆးခ်ည္ အာမခံသည္။

👉 အဆင္ေလးေတြ အရမ္းလွလြန္းပါတယ္ ကြာ...👈

🔺 တကြင္းေစ်း ၇၀၀၀က်ပ္
🔺 တစ္စံုေစ်း ၈၅၀၀က်ပ္
(အေပၚစ ယံုယံု/ယံုေပါင္း တစ္ကိုက္)

ေစ်းေလးလည္း သင့္လို႔ အျမန္ေလး ေအာ္ဒါ ၾကပါကုန္ 😁

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္
 5 years ago
No Comments