ေဝဖာ ေအာက္စည္း ေဘာင္းဘီ

ေဝဖာ ေအာက္စည္း ေဘာင္းဘီ

၅ထည္ေစ်း ၃၃၀၀က်ပ္

Lb130/140

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္
 2 years ago
No Comments