ၾကယ္ဆြယ္တာဇစ္ WS-7000 6ထည္တစ္စီး rt 8500 2223k Man