ျကိုးတလံုးအဆီက်အက်ီ

ျကိုးတလံုးအဆီက်အက်ီ

👜4500ks

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 10 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Taiwan Bra

က်ပ္ 22,000

Skirts

က်ပ္ 12,500

Lady Shoe အလွေလး

က်ပ္ 10,500

အိတ္လွလွ

က်ပ္ 18,800