ထိုင္းအသားျဖဴToner

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထုတ္ အသားျဖဴ ဂ်င္ဆင္း တိုနာ
ဂြမ္းစႏွင့္ ပြတ္လိမ္းေပးရံုျဖင့္ အမဲေတြ ဂြမ္းစမွာကပ္ပါသြားၿပီး
အသားေရ ကို ခ်က္ခ်င္းျဖဴဝင္းလာတာ သိရပါလိမ့္မယ္
Admin ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၿပီး

Price 8000

09798131477
09966402113
09966412766 သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္

#ထိုင္းအသားျဖဴToner
 1 year ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

အက်ီၤ

က်ပ္ 18,000

new new design ​

က်ပ္ 17,000

အက်ီၤ

က်ပ္ 15,000

ကႏုတ္

က်ပ္ 3,000