ထိုင္းအသားျဖဴToner

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထုတ္ အသားျဖဴ ဂ်င္ဆင္း တိုနာ
ဂြမ္းစႏွင့္ ပြတ္လိမ္းေပးရံုျဖင့္ အမဲေတြ ဂြမ္းစမွာကပ္ပါသြားၿပီး
အသားေရ ကို ခ်က္ခ်င္းျဖဴဝင္းလာတာ သိရပါလိမ့္မယ္
Admin ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၿပီး

Price 8000

09798131477
09966402113
09966412766 သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္

#ထိုင္းအသားျဖဴToner
 1 year ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

bkk meesuk Jeans

က်ပ္ 8,200

new design

က်ပ္ 16,000