ညီမတို႔ေရာင္းတ့ဲပစၥည္းေတြအားလံုးကိုျမိဳ႕နယ္အလိုက္၃ရက္အတြင္းအိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးမွာပါ။ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းအိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ျပီးပစၥည္းေရာက္မွေငြေခ်ရမွာပါ။နယ္ဘက္ကလူေတြကေတာ့ဘဏ္ကေနေငြၾကိဳလြဲေပးရမွာျဖစ္ျပီးကားဂိတ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမွာပါေနာ္။လက္ကားယူျပီးျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ီလိုသူမ်ားလဲအထူးအစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။
Item

Jia Hor Fibre

က်ပ္ 36,500

Jia Har Seasoning

က်ပ္ 16,000

vcare hair serum

က်ပ္ 12,000

Vcare Scalp Care Shampoo

က်ပ္ 11,000