ညီမတို႔ေရာင္းတ့ဲပစၥည္းေတြအားလံုးကိုျမိဳ႕နယ္အလိုက္၃ရက္အတြင္းအိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးမွာပါ။ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းအိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ျပီးပစၥည္းေရာက္မွေငြေခ်ရမွာပါ။နယ္ဘက္ကလူေတြကေတာ့ဘဏ္ကေနေငြၾကိဳလြဲေပးရမွာျဖစ္ျပီးကားဂိတ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမွာပါေနာ္။လက္ကားယူျပီးျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ီလိုသူမ်ားလဲအထူးအစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။
Item

Soya Protein

က်ပ္ 26,000

Yung Kien Pollen

က်ပ္ 50,000

Lacto Berry

က်ပ္ 29,300

Lu Chun Tea

က်ပ္ 18,000

Go Eco & Apc

က်ပ္ 18,500

Vcare Body Lotion

က်ပ္ 17,200

Showel Gel

က်ပ္ 12,300

Vcare Foaming Dew

က်ပ္ 10,000

Vcare Daily Care

က်ပ္ 9,500

goeco all purpose cleaner

က်ပ္ 8,000

Greenzhi Toothgel

က်ပ္ 6,000

Jia Hor Fibre

က်ပ္ 36,500