ဦးပြားခံုေက်ာ္ ေတာင္ဘက္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕
Item